Οι αποθήκες μας

ΑΠΟΘΗΚΕΣ LOGISTICS
 RAIL CARGO

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, Ο.Τ. 32 

57022  ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
TΗΛ. 2310 799865, 2310799706

ΑΠΟΘΗΚΕΣ LOGISTICS
GOLDAIR CARGO

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΗ ΧΑΒΩΣΗ 
19600 ΜΑΓΟΥΛΑ
TΗΛ. 2105597885, 2111808488

aaa