Οι αποθήκες μας

ΑΠΟΘΗΚΕΣ LOGISTICS
 RAIL CARGO

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.

ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ, ΟΙΚ ΤΕΤ 32 
TΗΛ. 2310 799865

ΑΠΟΘΗΚΕΣ LOGISTICS
GOLDAIR CARGO

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΗ ΧΑΒΩΣΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ
ΤΚ. 19600
TΗΛ. 210 5597885, 211 1808488

aaa